Contact Us

Contact Us

Zhengzhou Rephale Machinery Co., Ltd.

Add: ZhengZhou China (450001)

Tel: (86) 371-67670501

Fax: (86) 371-67670501

12168566071216856607

ruifeilaruifeila

machine9181machine9181

571622073571622073

machine918@live.cn machine918@live.cn

machine918@yahoo.cnmachine918@yahoo.cn

admin@rephale.cnadmin@rephale.cnadmin@rephale.commachines@263.net

machine918@gmail.commachine918@gmail.com